Corsodyl

Haleon


Bredspektret antiseptikum.

A01A B03 (Klorheksidin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

DENTALGEL 1%: 1 g inneh.: Klorheksidindiglukonat 10 mg tilsv. klorheksidin 5,6 mg, hydroksypropylcellulose, isopropanol, makrogol-glyserolhydroksystearat, natriumacetat, levomentol, peppermynteolje, renset vann. Peppermyntesmak.


MUNNSKYLLEVÆSKE 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Klorheksidindiglukonat 2 mg, glyserol, makrogol-glyserolhydroksystearat, sorbitol, renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Profylaktisk mot plakk, gingivitt og andre infeksjoner i munnhulen ved nedsatt mulighet for opprettholdelse av god munnhygiene eller ved nedsatt spyttsekresjon av ulike årsaker. Terapeutisk ved gingivitt, trøske og protesestomatitt, samt til protesedesinfeksjon.

Dosering

Dentalgel
For bruk i munnhulen. Tennene børstes 2 ganger daglig med ca. 2 cm gel på en egen tannbørste. Unngå å svelge gelen. Spytt ut overflødig gel. Ikke skyll munnen etter påføring av gel. Ikke overskrid angitt dose. Konsulter helsepersonell hvis symptomene vedvarer. Ved gingivitt anbefales ca. 1 måneds behandling. Gelen anbefales til pasienter som ikke kan bruke munnskyllevæsken. Protesestomatitt: Påfør mengde gel tilsv. størrelsen på en ert på det berørte området med en ren fingertupp eller en bomullsdott (bomullspinne (Q-tip). Ikke gni av eller skyll etter påføring av gel.
Munnskyllevæske
For bruk i munnhulen. Skylling med 10 ml 2 ganger daglig, 1 minutt hver gang, ev. pensling ved trøske. Proteser børstes og skylles og legges så i munnskyllevæsken 2 ganger daglig, 15 minutter hver gang, samtidig som munnen skylles med munnskyllevæske (1 minutt). Spytt ut overflødig munnskyllevæske. Unngå å svelge munnskyllevæsken. Ikke overskrid angitt dose. Konsulter helsepersonell hvis symptomene vedvarer. For å oppnå effektiv plakkhemning bør munnskyllevæsken brukes ufortynnet (0,2%). Lavere konsentrasjon (0,1%) kan forsøkes i tilfelle med irritasjon av munnslimhinnen. Ved gingivitt anbefales ca. 1 måneds behandling.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Ikke anbefalt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke komme i kontakt med øyne eller ører. Hørselsskader vil kunne oppstå hvis klorheksidin kommer inn i mellomøret. Munnskyllevæske​/​gel som kommer inn i øynene, skylles umiddelbart ut med vann. Skal ikke svelges. Ved sårhet, hevelse, eller irritasjon i munnen, skal bruken avsluttes og helsepersonell kontaktes. Ved hevelse eller pustevansker skal øyeblikkelig medisinsk hjelp søkes og bruken avsluttes. Forbigående forstyrrelser av smaksfølelse og nummenhet, prikking eller brennende følelse på tungen kan oppstå ved første gangs bruk. Dette vil vanligvis avta ved fortsatt bruk. Hvis tilstanden vedvarer, bør helsepersonell kontaktes. Misfarging av tennene og tungen kan forekomme. Misfargingen er ikke permanent, og kan i stor grad forebygges ved å unngå mat​/​drikke som kan gi farge, f.eks. te, kaffe eller rødvin. Misfargingen av tenner og fyllinger kan i stor grad forebygges ved en grundig tannrengjøring (m​/​tannbørste, tanntråd, tannstikke) før bruk. I visse tilfeller kan det være nødvendig med profesjonell behandling (skalering og polering) for å fjerne flekken helt. Hos pasienter der normal tannpuss ikke er mulig, f.eks. pga. kjevefiksering eller kjeveortopedisk apparatur, anbefales grundig tannrens så snart den underliggende tilstand er fjernet. Fargeforandring på proteser kan fjernes ved å legge protesen i 1% kloraminoppløsning. Munnskyllevæsken bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

Klorheksidin er uforlikelig med anioniske stoffer. Vanlig tannkrem kan nedsette virkningen og må derfor skylles ut med rent vann før bruk av Corsodyl, eller brukes på et annet tidspunkt på dagen.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten. Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Overdosering ikke rapportert. Klorheksidin absorberes i meget liten grad etter peroralt inntak, og systemeffekter er derfor lite sannsynlig.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringDentalpreparat med klorheksidin, et bredspektret antiseptikum.
VirkningsmekanismeVirker på både grampositive og gramnegative vegetative bakterier samt visse sopper, bl.a. Candida albicans. Klorheksidin adsorberes til tannoverflaten, dentalt plakk og munnslimhinnen, samt til tannproteser. Avgis langsomt fra disse depoter, slik at antimikrobielle konsentrasjoner opprettholdes i atskillige timer etter bruk.
AbsorpsjonAbsorberes i liten grad fra mage-tarmkanalen. Målbare blodkonsentrasjoner er ikke observert etter peroralt inntak.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Dentalgel: Holdbarhet etter at tuben er åpnet: 1 måned.

Andre opplysninger

Vaskemiddel som inneholder hypokloritt bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin, da dette kan gi brune flekker. Ønsker man å bruke blekemidler ved vask, må oksiderende blekemiddel brukes.

 

Pakninger, priser og refusjon

Corsodyl, DENTALGEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1% 50 g
010959

-

* F

Corsodyl, MUNNSKYLLEVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2 mg/ml 300 ml
480411

-

* F

SPC (preparatomtale)

Corsodyl DENTALGEL 1%

Gå til godkjent preparatomtale

Corsodyl MUNNSKYLLEVÆSKE 2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

14.04.2023


Sist endret: 25.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)