Karkontraherende øyemiddel.

S01G A01 (Nafazolin)ØYEDRÅPER, oppløsning 0,12 mg/ml: 1 ml inneh.: Nafazolinhydroklorid 0,12 mg, benzalkoniumkloridoppløsning 0,1 mg, borsyre, boraks, dinatriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Korttidsbehandling til lindring av lett rødhet og mild irritasjon i øynene.

Dosering

Kun til korttidsbehandling.
Voksne og barn >12 år: 1-2 dråper i hvert øye 2-3 ganger daglig.
Barn ≤12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data tilgjengelig.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes hvis innholdet er misfarget/uklart.
Administrering: Til okulær bruk. Ved samtidig bruk av andre øyepreparater gis preparatene med ca. 15 minutters mellomrom. Ev. øyesalve skal påføres sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vinkelblokkglaukom, trang kammervinkel (med risiko for akutt glaukom), tidligere anfall av akutt glaukom pga. trang kammervinkel, iritt, eller korneaskade. Preparatet skal ikke brukes før perifer iridektomi i øyne utsatt for trang kammervinkel, da pupilledilatasjon kan fremkalle vinkelblokk.

Forsiktighetsregler

Rebound-effekt er rapportert etter langvarig og/eller overdreven bruk. Skal ikke brukes ved øyesykdom karakterisert av kontinuerlig rødhet, smerte eller tåkesyn. Preparatet bør seponeres og lege rådføres ved øyesmerte, synsendring, fotofobi, kontinuerlig rødhet eller øyeirritasjon, eller dersom tilstanden forverres eller ikke viser tegn til forbedring etter 24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan misfarge myke kontaktlinser og gi øyeirritasjon. Kontaktlinsene fjernes før bruk og gjeninnsettes først etter 15 minutter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. forbigående tåkesyn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen effekt forventes da systemisk eksponering er ubetydelig.
Amming: Ingen effekt forventes på spedbarn som ammes da systemisk eksponering hos ammende er ubetydelig.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Utilsiktet oral administrering kan gi CNS-depresjon, nedsatt kroppstemperatur, bradykardi, svetting, døsighet og koma, spesielt hos barn. Hypertensjon kan etterfølges av rebound-hypotensjon. Overforbruk kan gi til økt øyerødhet, som krever seponering. Rådfør lege ved vedvarende øyerødhet.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vasokonstriksjon gir redusert hevelse og kongestion.
Absorpsjon: Absorberes etter instillasjon i nedre konjunktivalsekk. Effekten inntrer etter 1 minutt og vedvarer i minst 3 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter åpning: 1 måned.

Pakninger uten resept

Inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cleye, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,12 mg/ml 10 ml (plastflaske)
169998
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.01.2021