Citanest Dental Octapressin

Dentsply


Lokalanestetikum til odontologisk bruk.

N01B B54 (Felypressin, Prilokain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml + 0,54 µg/ml: 1 ml inneh.: Prilokainhydroklorid 30 mg, felypressin 0,54 µg, natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker. pH 3,5-5,2.


Indikasjoner

Infiltrasjonsanestesi når det ikke er behov for iskemi. Ledningsanestesi.

Dosering

Lavest mulig dose som gir effektiv anestesi bør brukes. Avhenger av hvilket område i munnhulen som skal bedøves, vevets vaskularitet, anestesiteknikk samt pasientens alder, vekt og fysiske tilstand.
Voksne og barn >10 år: 1-5 ml (1 sylindrett = 1,8 ml). Maks. dose: 300 mg prilokain, dvs. 10 ml (5,5 sylindretter).
Barn <10 år: 1-2 ml.
Spesielle pasientgrupper: Dosen reduseres og ekstra oppmerksomhet utvises hos barn, eldre og pasienter med dårlig allmenntilstand, ved delvis eller fullstendig hjerteblokk, da lokalanestetika kan hemme den myokardiale ledningsevnen, ved fremskreden leversykdom og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Odontologisk bruk. Skal ikke injiseres i.v. Unngå intravasal injeksjon. Gis som langsom injeksjon med forsiktig aspirasjon før og under injeksjonen (helst vha. et selvaspirerende system), for å unngå utilsiktet rask intravaskulær injeksjon, som kan gi toksisk effekt. For å unngå mekanisk nerveskade og påfølgende parestesi i forbindelse med dental nerveblokkering, bør en atraumatisk teknikk brukes. Sylindrett-systemet kan generere høyt trykk under injeksjonen. Intranevral injeksjon vil dermed kunne gi lokal skade på nervefibre.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av amidtypen. Kongenital eller idiopatisk methemoglobinemi.

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt av avhenger av korrekt dose og injeksjonsteknikk, tilstrekkelige forholdsregler og kriseapparat. Før bruk skal det sørges for at sikkerhetsutstyr for oksygenering og assistert ventilasjon, samt legemidler for behandling av toksiske reaksjoner, er umiddelbart tilgjengelig. Intravaskulær injeksjon av selv små doser i nakke- og hodeområdet kan føre til systemiske bivirkninger. Symptomene ligner de som sees ved utilsiktet intravaskulær injeksjon i større doser i andre områder. Hurtig injeksjon kan gi komplikasjoner selv i små mengder. Dette kan skyldes høye konsentrasjoner, spesielt som følge av uheldig intravaskulær injeksjon. Injisert legemiddel kan få en retrograd transport langs en blodåre og, ved tilfeller av intraarteriell injeksjon i nakke/hode-området, nå hjernen. Selv om felypressin brukt i tillegg til prilokain stort sett er fri for bivirkninger, kan overdosering gi blodtrykksøkning pga. karkontraksjon. Pasienten bør gjøres oppmerksom på faren for utilsiktede skader i lepper, tunge, slimhinnen i munnhulen, eller myke gommer når disse områdene er bedøvet. Matinntak bør derfor utsettes til tilstanden i munnen er normalisert. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig eller ubehandlet hypertensjon, alvorlig hjertesykdom, alvorlig anemi eller sirkulasjonssvikt eller andre patologiske tilstander. Bør unngås ved infeksjon i området en ønsker å injisere. Methemoglobinemi kan oppstå etter bruk av prilokain. Gjentatt dosering, selv i små doser, kan føre til åpenbar klinisk methemoglobinemi (cyanose). Dette er svært sjelden ved dosene som brukes ved dental bruk. Reduksjon i oksygen-bærerkapasiteten hos normale pasienter er marginal, derav symptomløs cyanose. Svært anemiske pasienter kan derimot få signifikant hypoksemi. Det er viktig å avkrefte mer alvorlige grunner for cyanose, som akutt hypoksemi og/eller hjertefeil. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan, avhengig av dose, ha en svak virkning på mental funksjon og midlertidig svekke bevegelses- og koordinasjonsevnen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet bør utvises hos pasienter som allerede får legemidler som er strukturelt beslektet med lokalanestetika, pga. additive toksiske effekter. Høye doser kan gi økt methemoglobinnivå, spesielt i forbindelse med methemoglobininduserende legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Methemoglobinemi (cyanose) hos nyfødte er sett etter at moren har fått prilokain. Skal kun brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Det er ukjent hvor mye prilokain og felypressin som går over i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Generelle
SjeldneAllergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk), økt methemoglobinnivå
Hjerte
SjeldneMyokarddepresjon og hjertestans (ved overdosering)
Nevrologiske
SjeldneBevissthetstap og kramper (ved overdosering)
Ukjent frekvensVedvarende nevrologisk deficit, nummenhet, parestesi og andre sensoriske forstyrrelser
FrekvensBivirkning
Sjeldne
GenerelleAllergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk), økt methemoglobinnivå
HjerteMyokarddepresjon og hjertestans (ved overdosering)
NevrologiskeBevissthetstap og kramper (ved overdosering)
Ukjent frekvens
NevrologiskeVedvarende nevrologisk deficit, nummenhet, parestesi og andre sensoriske forstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtypen, tilsatt felypressin.
Virkningsmekanisme: Reversibel blokkering i overføring av nerveimpulsene ved å hindre at natriumioner passerer nervemembranen. Felypressin virker karkontraherende.
Absorpsjon: Ved infiltrasjonsanestesi fås full virkning i løpet av 2-3 minutter, og ved blokade i nedre del av alveolene etter ≥5 minutter, virketid hhv. ca. 45 minutter og ≥2 timer.
Proteinbinding: 40-55%.
Fordeling: Vd: 190-260 liter.
Halveringstid: 1,6 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: I urin, <5% uendret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Uten konserveringsmiddel, bør derfor brukes umiddelbart etter åpning. Til engangsbruk.

Andre opplysninger

Tilsetninger anbefales ikke ved dentale prosedyrer. Sylindretter bør ikke autoklaveres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Citanest Dental Octapressin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg/ml + 0,54 µg/ml100 stk. (sylindretter)
009905
-
-
750,40C
100 stk. (selvaspirerende sylindretter)
009942
-
-
750,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.02.2019