Chloraprep

Chloraprep med farge

Becton Dickinson (BD Norge AS)


Huddesinfeksjonsmiddel, bredspektret antiseptikum.

D08A C52 (Isopropylalkohol, Klorheksidin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

LINIMENT, oppløsning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml: Chloraprep: 1 ml inneh.: Klorheksidinglukonat 20 mg, isopropylalkohol 0,7 ml, renset vann.


LINIMENT, oppløsning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml: Chloraprep med farge: 1 ml inneh.: Klorheksidinglukonat 20 mg, isopropylalkohol 0,7 ml, renset vann. Fargestoff: Paraoransje (E 110).


Indikasjoner

Desinfisering av huden før invasive medisinske inngrep.

Dosering

Til utvortes bruk på intakt hud (uten sår, rifter/skader). Direkte kontakt med nervevev eller mellomøret må unngås. Kan brukes til alle aldersgrupper og pasientpopulasjoner, men skal brukes med forsiktighet til nyfødte, spesielt premature (se Spesielle pasientgrupper). Valg av applikator avhenger av invasiv prosedyre, samt legens preferanse.

For prosedyrer som

Dekningsområde
(cm × cm)

Applikator

Innføring og vedlikehold av midtlinje- og sentralvenøs kateter (CVK)
Rengjøring av område for peritoneal dialyse

15 × 15

3 ml1

Mindre og større kirurgiske inngrep
Plassering av implanterbare enheter
Plassering eller fjerning av proteser
Innføring og vedlikehold av midtlinje-, perifer intravaskulær sentralkateter (PICC) og sentralvenøs kateter (CVK)
Hjertekateterisering og prosedyrer i Cardiac Cath Lab
Røntgenprosedyre med intervensjon

25 × 30
50 × 50

10,5 ml1
26 ml2

1Tilgjengelig som liniment med og uten farge. 2Kun tilgjengelig som liniment med farge.
Spesielle pasientgrupper
  • Nyfødte: Bruk av klorheksidin oppløsning (både vandig og alkoholbasert) til huddesinfisering før invasive inngrep er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Data tyder på at risikoen er høyere hos premature, spesielt født før 32. svangerskapsuke, og i løpet av barnets 2 første leveuker.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres iht. lokale krav. Klorheksidin er ikke kompatibel med såpe, hypoklorittblekemiddel og andre anioniske midler.
Administrering Svampen trykkes forsiktig mot pasientens hud. Så snart oppløsningen kommer til syne på huden, gnis det forsiktig frem og tilbake i 30 sekunder. La området lufttørkes helt. La oppløsningen bli på huden etter prosedyren for å sikre kontinuerlig antimikrobiell aktivitet. Kan ev. fjernes med såpe og vann eller alkohol.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene, spesielt ved klorheksidinrelaterte allergier.

Forsiktighetsregler

Oppløsningen er brannfarlig, og skal ikke brukes i prosedyrer med elektrokauter eller andre antenningskilder før huden har tørket helt. Fuktige materialer, laken og klær fjernes før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Ved bruk av okklusjonsbandasje, må man forsikre seg om at det ikke er overflødig oppløsning på huden. Hypersensibilitet: Klorheksidin kan fremkalle hypersensibilitet, inkl. generaliserte allergiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk. Se Kontraindikasjoner. Øyne og slimhinner: Kontakt med øyne og slimhinner skal unngås pga. irritasjon. Dersom oppløsningen kommer i kontakt med øynene, skal de raskt vaskes grundig med store mengder vann. Hudreaksjoner: Hud bør ikke være i kontakt med alkohol over lengre tid. Det er viktig at korrekt påføringsmåte benyttes. Dersom oppløsningen påføres uten forsiktighet på ømfintlig eller overfølsom hud, eller gjentatte ganger, kan lokale hudreaksjoner oppstå, inkl. erytem, inflammasjon, kløe, tørr og/eller flassende hud og lokal smerte. Stans bruken ved første tegn på lokal hudreaksjon.

Interaksjoner

Alkohol skal ikke komme i kontakt med visse vaksiner og hudtestingsinjeksjoner (patchtester).

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen påvirkning forventes da systemisk eksponering vil være ubetydelig. Kan brukes under graviditet og amming.
FertilitetIkke undersøkt.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
De vanligst rapporterte bivirkningene er forbundet med reaksjoner på påføringsstedet. Reaksjonene spres svært sjelden, er oftest selvbegrensende eller forsvinner etter behandling med topiske steroider og/eller antihistaminer. De vanligst rapporterte reaksjonene omfatter utslett, erytem, vesikler, smerte og kløe ved påføringsstedet. Hyppighet, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger forventes å være de samme hos barn som hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeIsopropylalkohol: Hurtigvirkende bredspektret antiseptikum, men uten langvarig effekt. Antatt virkningsmekanisme er denaturering av proteiner. Dreper øyeblikkelig forbigående og residente mikroorganismer på stratum corneum. Klorheksidinglukonat: Baktericid/bakteriostatisk effekt mot mange grampositive og gramnegative bakterier og visse virus og fungi. Interreagerer med fosfolipider i cellemembranen og destabiliserer/ødelegger denne. Relativt ineffektiv mot mykobakterier. Inaktiv mot bakteriesporer. Bindes til de overflatiske cellelagene til epidermis og gir vedvarende, antimikrobiell effekt som hindrer gjenvekst av mikroorganismer. Vedvarende effekt på huden er dokumentert i 48 timer. For detaljer om antimikrobiell effekt, se SPC. Nøytraliseres ikke ved tilstedeværelse av organisk substanser.
AbsorpsjonI liten grad ved intakt hud.

Oppbevaring og holdbarhet

Brannfarlig. Unngå kontakt med flammer under bruk, oppbevaring eller kassering. Oppbevares i originalemballasjen. Applikator er steril i forseglet emballasje.

Andre opplysninger

3 ml og 10,5 ml-applikatorene består av en lateksfri, rund skumsvamp festet til en plastbeholder med en glassampulle med antiseptisk oppløsning. 26 ml-applikatoren består av en lateksfri, kvadratisk skumsvamp festet til en plastbeholder med 2 glassampuller med antiseptisk oppløsning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Chloraprep, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg/ml + 0,7 ml/ml 25 × 3 ml (applikator, bestillingsnr. 284400)
396632

-

* F
25 × 10,5 ml (applikator, bestillingsnr. 284700)
502480

-

* F

Chloraprep med farge, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg/ml + 0,7 ml/ml 25 × 3 ml (applikator, bestillingsnr. 284415)
086289

-

* F
25 × 10,5 ml (applikator, bestillingsnr. 283715)
086311

-

* F
1 × 26 ml (applikator, bestillingsnr. 283815)
086323

-

* F

Bestilles direkte fra leverandør på orders.pharma@bd.com. Benytt bestillingsnr. angitt i parentes.

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Chloraprep med farge LINIMENT, oppløsning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Chloraprep LINIMENT, oppløsning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.01.2019


Sist endret: 18.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)