Byttegruppe 002216
SIMVASTATIN OG EZETIMIB TABLETTER 10MG OG 20MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
MSD tabl. 10 mg/20 mg 022132 98 stk. (blister)
KRKA tabl. 10 mg/20 mg 446639 100 stk. (blister)
Glenmark tabl. 10 mg/20 mg 460646 100 stk. (boks)
2care4 tabl. 10 mg/20 mg 468445 30 stk. (blister)
2care4 tabl. 10 mg/20 mg 526752 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte