Byttegruppe 002142
METYLFENIDAT KAPSEL MED MODIFISERT FRISETTING 5 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
2care4 kaps. 5 mg 187969 30 stk. (blister)
Medice kaps. 5 mg 520652 30 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte