Byttegruppe 002141
PALONOSETRON INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING 250 MCG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Helsinn Birex Pharmaceuticals inj. 50 µg/ml 059224 5 ml (hettegl.)
Accord inj. 50 μg/ml 179520 5 ml (hettegl.)
Fresenius Kabi inj. 50 μg/ml 592398 10 × 5 ml (hettegl.)