Byttegruppe 002136
BOSENTAN TABLETT 62,5 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Janssen tabl. 62,5 mg 010804 56 stk. (blister)
Cipla tabl. 62,5 mg 032415 56 stk. (endose)
Sandoz tabl. 62,5 mg 036898 56 stk. (blister)
Aurobindo tabl. 62,5 mg 067063 56 stk. (blister)
Accord tabl. 62,5 mg 119568 56 stk. (blister)
Janssen tabl. 62,5 mg 171072 56 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte