Byttegruppe 001720
ROPINIROL DEPOTTABLETTER 4MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
GlaxoSmithKline depottabl. 4 mg 037305 84 stk. (blister)
KRKA depottabl. 4 mg 545455 84 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte