Byttegruppe 001554
ETORIKOKSIB TABLETTER 60 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
MSD tabl. 60 mg 011207 28 stk. (blister)
MSD tabl. 60 mg 011216 98 stk. (blister)
2care4 tabl. 60 mg 097880 28 stk. (blister)
Orion tabl. 60 mg 134609 100 stk. (blister)
Orifarm tabl. 60 mg 175728 98 stk. (blister)
KRKA tabl. 60 mg 379173 100 stk. (blister)
2care4 tabl. 60 mg 416358 98 stk. (blister)
KRKA tabl. 60 mg 490174 30 stk. (blister)
Orion tabl. 60 mg 506807 30 stk. (blister)
Orifarm tabl. 60 mg 584935 28 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte