Byttegruppe 001547
ROTIGOTIN DEPOTPLASTER 4 MG/24 TIMER


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
UCB depotplaster 4 mg/24 timer 054960 7 stk.
UCB depotplaster 4 mg/24 timer 055341 28 stk.