Byttegruppe 001525
PANTOPRAZOL ENTEROTABLETTER 20 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Takeda enterotabl. 20 mg 051339 14 stk. (blister)
Takeda enterotabl. 20 mg 088215 100 stk. (endose)
KRKA enterotabl. 20 mg 101488 98 stk. (blister)
KRKA enterotabl. 20 mg 102896 56 stk. (blister)
Pensa Pharma enterotabl. 20 mg 153870 28 stk. (blister)
Pensa Pharma enterotabl. 20 mg 196714 14 stk. (blister)
Pensa Pharma enterotabl. 20 mg 384176 98 stk. (blister)
KRKA enterotabl. 20 mg 389592 14 stk. (blister)
Takeda enterotabl. 20 mg 464209 56 stk. (blister)
Pensa Pharma enterotabl. 20 mg 547765 56 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte