Byttegruppe 000888
SERTRALIN TABLETTER ELLER FILMDRASJERTE TABLETTER 50MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
HEXAL tabl. 50 mg 022036 250 stk. (boks)
HEXAL tabl. 50 mg 047759 30 stk. (blister)
Accord tabl. 50 mg 086490 100 stk. (blister)
Orifarm tabl. 50 mg 141483 105 stk. (blister)
2care4 tabl. 50 mg 154603 56 stk. (blister)
2care4 tabl. 50 mg 161987 98 stk. (blister)
Bluefish tabl. 50 mg 379945 100 stk. (blister)
Bluefish tabl. 50 mg 380562 30 stk. (blister)
Accord tabl. 50 mg 498197 30 stk. (blister)
HEXAL tabl. 50 mg 514251 100 stk. (blister)
Upjohn EESV, Pfizer tabl. 50 mg 535724 50 stk. (endose)
Upjohn EESV, Pfizer tabl. 50 mg 575324 28 stk. (blister)
Upjohn EESV, Pfizer tabl. 50 mg 575340 98 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte