Byttegruppe 000871
KLOKSACILLIN PULVER TIL INFUSJONS- ELLER INJEKSJONSVÆSKE 2G


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Stragen pulv. til inj./inf. 2 g 018513 10 × 2 g (hettegl.)
Villerton pulv. til inf./inj. 2 g 022082 10 × 2 g (hettegl.)
Villerton pulv. til inf./inj. 2 g 445677 10 × 2 g (hettegl.)