Byttegruppe 000664
SERTRALIN TABLETTER ELLER FILMDRASJERTE TABLETTER 100MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Orifarm tabl. 100 mg 010961 98 stk. (blister)
HEXAL tabl. 100 mg 022025 250 stk. (boks)
2care4 tabl. 100 mg 048708 98 stk. (blister)
Accord tabl. 100 mg 111086 100 stk. (blister)
HEXAL tabl. 100 mg 186781 100 stk. (blister)
Upjohn EESV, Pfizer tabl. 100 mg 575365 98 stk. (blister)
Bluefish tabl. 100 mg 598996 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte