Byttegruppe 000192
FELODIPIN DEPOTTABLETTER 10MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
HEXAL depottabl. 10 mg 012123 30 stk. (blister)
HEXAL depottabl. 10 mg 012131 100 stk. (blister)
HEXAL depottabl. 10 mg 063914 100 stk. (endose)
AstraZeneca depottabl. 10 mg 165449 98 stk. (kalenderpakn.)
Orifarm depottabl. 10 mg 530193 98 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte