Byttegruppe 000191
FELODIPIN DEPOTTABLETTER 5MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
HEXAL depottabl. 5 mg 011897 30 stk. (blister)
HEXAL depottabl. 5 mg 012109 100 stk. (blister)
AstraZeneca depottabl. 5 mg 165548 98 stk. (kalenderpakn.)
Orifarm depottabl. 5 mg 166666 98 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte