Bronkyl

Bronkyl forte

Karo Pharma

Mukolytikum.

ATC-nr.: R05C B01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk



Miljørisiko i Norge
 R05C B01
Acetylcystein
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acetylcystein kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Acetylcystein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acetylcystein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

BRUSETABLETTER 200 mg: Bronkyl: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose 75 mg, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.


BRUSETABLETTER 600 mg: Bronkyl forte: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 600 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose 70 mg, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.


Indikasjoner

Bronkyl: Voksne og barn ≥6 år: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med unormal slimsekresjon og nedsatt slimtransport. Forsøksvis ved cystisk fibrose. Bronkyl forte: Voksne: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med unormal slimsekresjon og nedsatt slimtransport.
Reseptfri bruk: Bronkyl: Voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Bronkyl forte: Voksne >18 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Dosering

Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos voksne: Bronkyl: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig. Bronkyl forte: 1 brusetablett daglig.
Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos barn ≥6 år: Bronkyl: 1 brusetablett 2 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Bronkyl: Voksne og barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig. Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig.
Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene (reseptfri bruk): Bronkyl: Voksne >18 år: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig. Barn ≥6 år: 1 brusetablett 2 ganger daglig. Bronkyl forte: Voksne >18 år: 1 brusetablett daglig.
Spesielle pasientgrupper: Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos barn og ungdom: Bronkyl: Bør ikke brukes til barn <6 år. Bronkyl forte: Effekt og sikkerhet er ikke dokumentert for barn og ungdom <18 år.
Administrering: Oppløses i et 1/2-1 glass vann og drikkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved astma eller ved bronkospasme i anamnesen. Brukes med forsiktighet ved magesår i anamnesen. Ved tilstander med blodblandet slim bør underliggende årsak undersøkes. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved hereditær fruktoseintoleranse. Inneholder natrium og individuell vurdering bør tas ved natriumredusert diett. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Barn og ungdom <18 år: Se Dosering.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R05C B01
Hostedempende preparater undertrykker hosterefleksen og kan føre til at pasienten ikke får hostet opp slim. Ev. nytte av kombinasjon med hostedempende legemidler bør vurderes før behandling igangsettes. Acetylcystein kan forsterke den vasodilaterende og trombocyttaggregasjonshemmende effekten av nitrogyserin, selv om klinisk relevans er uklar. Ved samtidig behandling med nitroglyserin, bør forsiktighet utvises mht. hypotoni og mulige hodesmerter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Bør ikke brukes under amming.
Acetylcystein

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Inntil 30% av pasientene kan få gastrointestinale bivirkninger.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme
Mindre vanligeMagesmerte
Hud
SjeldneKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
SjeldneAngioødem
Luftveier
SjeldneBronkospasme

Inntil 30% av pasientene kan få gastrointestinale bivirkninger.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
Mindre vanlige
GastrointestinaleMagesmerte
Sjeldne
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAngioødem
LuftveierBronkospasme

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: R05C B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ennå ikke klarlagt, men det antas at acetylcystein administrert peroralt fungerer som en forløper til glutation, som binder toksiske stoffer i luftveiene. Reduserer hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulatorisk effekt.
Absorpsjon: Raskt. I tarmen skjer en uttalt deacetylering til cystein, som inngår i dannelsen av glutation. Tmax 1-2 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Pakninger uten resept

Bronkyl: Brusetabletter 10 stk. og 25 stk. er unntatt fra reseptplikt. Bronkyl forte: Brusetabletter 10 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 02.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Bronkyl: 27.04.2018

Bronkyl forte: 22.05.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bronkyl, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg10 stk. (blister)
437472
SPC_ICON-
-
*F
25 stk. (tablettrør)
477121
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
100 stk. (tablettrør)
448845
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
222,90C

Bronkyl forte, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600 mg10 stk. (tablettrør)
579004
SPC_ICON-
-
*F
50 stk. (tablettrør)
440704
SPC_ICONBlå resept
-
256,00C
Bronkyl brusetabletter 200 mg 10 stk. selges via dagligvare, kiosker og bensinstasjoner (ikke på apotek).

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.