S01X A20_1 Indifferente midler

Refusjonsberettiget bruk:

Tørre øyne ved Sjøgrens syndrom eller andre revmatiske sykdommer, sekundært til andre lidelser eller medikamenter, idiopatisk tørre øyne.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-40Behandlingskrevende tørre øyne152, 153
ICDVilkårnr.
-40Behandlingskrevende tørre øyne152, 153
Vilkår:
152

-Refusjon gjelder tørre øyne ved Sjøgrens syndrom eller andre revmatiske sykdommer, sekundært til andre lidelser eller medikamenter, og idiopatisk tørre øyne. -Nedsatt tårekvalitet eller -kvantitet eller staining skal være påvist ved tear break-up time (BUT), Schirmers test eller korneafarging.

153

Behandlingen skal være instituert av spesialist i øyesykdommer, revmatologi eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)