S01X A18_1 Ciklosporin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av alvorlig keratitt hos voksne pasienter med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-40Behandlingskrevende tørre øyne153, 223
ICDVilkårnr.
-40Behandlingskrevende tørre øyne153, 223
Vilkår:
153

Behandlingen skal være instituert av spesialist i øyesykdommer, revmatologi eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

223

- Refusjon gjelder alvorlig keratitt hos pasienter med tørre øyne ved Sjøgrens syndrom eller andre revmatiske sykdommer, sekundært til andre lidelser eller medikamenter, og idiopatisk tørre øyne. -Nedsatt tårekvalitet eller -kvantitet eller staining skal være påvist ved tear break-up time (BUT), Schirmers test eller korneafarging.