S01E C04_1 Brinzolamid

Refusjonsberettiget bruk:

Okulær hypertensjon. Åpenvinklet glaukom. Som monoterapi til pasienter som ikke responderer på betablokkere, når betablokkere er kontraindikert eller som tilleggsterapi til betablokkere

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom-
ICDVilkårnr.
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)