S01E A03_1 Apraklonidin

Refusjonsberettiget bruk:

Glaukom. For reduksjon av det intraokulære trykket ved kronisk glaukom med åpen kammervinkel. Kortvarig tilleggsterapi til annen maksimalt tolerert terapi i påvente av kirurgisk behandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.