S01B A04_1 Prednisolon

Refusjonsberettiget bruk:

Akutt og kronisk iridocyklitt. I enkelte sjeldne tilfeller kan det være indisert ved allergiske konjunktivitter og keratitter.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F71Allergisk konjunktivitt-
F73Chorioretinal betennelse-
F73Iridosyklitt INA-
ICDVilkårnr.
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt-
H20Iridosyklitt-
H30Chorioretinal betennelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.