R06A X22_4 Ebastin - 20 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Allergisk rhinitt og konjunktivitt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F71Allergisk konjunktivitt-
R97Allergisk rinitt-
ICDVilkårnr.
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt-
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)