R06A X22_3 Ebastin - 10 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Allergisk rhinitt og konjunktivitt. Histaminutløst hudbesvær. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
F71Allergisk konjunktivitt-
R97Allergisk rinitt-
S98Urticaria-
ICDVilkårnr.
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt-
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
L50Urticaria-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)