R06A D02_1 Prometazin

Refusjonsberettiget bruk:

Allergiske lidelser og anafylaktiske reaksjoner når det ønskes spesielt kraftig og protrahert virkning. Kvalme ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA-
F71Allergisk konjunktivitt-
R97Allergisk rinitt-
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S98Urticaria-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
ICDVilkårnr.
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel-
D81Kombinert immunsvikt-
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter-
D83Vanlig variabel immunsvikt-
D84Annen immunsvikt-
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt-
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
L50Urticaria-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.