R05C B01_2 Acetylcystein - Brusetablett 200 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Forsøksvis ved cystisk fibrose. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
E84Cystisk fibrose-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.