N06B X03_1 Piracetam

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N08Myoklonus-
ICDVilkårnr.
G25.3Myoklonus-
Vilkår:
Ingen spesifisert.