N06B A04_6 Metylfenidat - Depottablett til barn og voksne

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn fra og med 6 år som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandling av ADHD hos voksne som del av et omfattende behandlingsprogram.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
P81Hyperkinetisk forstyrrelse-
ICDVilkårnr.
F90Hyperkinetiske forstyrrelser-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)