N06B A04_1 Metylfenidat - Depottablett til barn

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
P81Hyperkinetisk forstyrrelse163
ICDVilkårnr.
F90Hyperkinetiske forstyrrelser163
Vilkår:
163

Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)