N06A X26_1 Vortioksetin

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse142
ICDVilkårnr.
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse142
Vilkår:
142

Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.