N06A B03_1 Fluoksetin

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner. Tvangslidelse (OCD). Bulimia nervosa: som supplement ved samtidig psykoterapi.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.