N05A X08_1 Risperidon - Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Schizofrene psykoser.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.