N05A F03_1 Klorprotiksen

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser. Angstlidelser.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.