N05A D01_3 Haloperidol - Tablett 1 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser. Psykomotorisk uro, spesielt maniske, aggressive og forvirrede pasienter. Atferdsforstyrrelser hos demente. Kvalme ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136
ICDVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.