N05A D01_2 Haloperidol - Injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser. Psykomotorisk uro, spesielt maniske, aggressive og forvirrede pasienter. Atferdsforstyrrelser hos demente. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.