N05A A02_2 Levomepromazin - Tablett 100 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser preget av eksitasjon, uro, angst, spenning og irritabilitet. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.