N05A A02_1 Levomepromazin - Tablett 5 mg og 25 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser preget av eksitasjon, uro, angst, spenning og irritabilitet. Kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.