N03A X23_1 Brivaracetam

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling av partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering til pasienter i alderen 16 år eller eldre som er utilfredsstillende behandlet med etablert annenlinjebehandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
G40Epilepsi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.