N03A X15_1 Zonisamid

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling ved behandling av voksne pasienter med partielle anfall, med eller uten sekundær generalisering.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
G40Epilepsi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.