N03A F02_1 Okskarbazepin

Refusjonsberettiget bruk:

Epilepsi: Behandling av partielle anfall med eller uten sekundære generaliserte tonisk-kloniske anfall, som monoterapi eller tilleggsbehandling hos voksne og barn over 6 år.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
G40Epilepsi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.