N02C C01_1 Sumatriptan - Tablett, nesespray, stikkpille

Refusjonsberettiget bruk:

Akutte anfall av migrene med eller uten aura.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N89Migrene-
ICDVilkårnr.
G43Migrene-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)