M05B A08_1 Zoledronsyre

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av osteoporose hos menn og postmenopausale kvinner med økt risiko for frakturer

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L95Osteoporose56, 128
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd56, 128
Vilkår:
56

- Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.

128

Til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter fordi de: - har gastrointestinale plager som er til hinder for oral behandling, eller - ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for behandling med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes