M04A A03_1 Febuksostat

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av kronisk hyperurikemi der uratavsetninger allerede har oppstått (inkludert tidligere eller nåværende tofus og/eller urinsyregikt).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T92Urinsyregikt234
ICDVilkårnr.
M10Urinsyregikt234
Vilkår:
234

Refusjon ytes kun til pasienter som har prøvd allopurinol uten tilstrekkelig effekt eller med uakseptable bivirkninger.