M01A H05_2 Etorikoksib - Store pakninger

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med andre NSAID ikke antas å være tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L89Hofteleddsartrose-
L90Kneleddsartrose-
L91Polyartrose INA-
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M15Polyartrose-
M16Hofteleddsartrose-
M17Kneleddsartrose-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)