L04A D02_1 Takrolimus

Refusjonsberettiget bruk:

Profylakse mot rejeksjon etter levertransplantasjon. Behandling av rejeksjon hos levertransplanterte pasienter som tidligere har fått annen immunosuppressiv behandling. Profylakse mot rejeksjon etter nyretransplantasjon. Behandling av rejeksjon hos nyretransplanterte pasienter som tidligere har fått annen immunosuppressiv behandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
ICDVilkår nr
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.