L02B A03_1 Fulvestrant

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
X76Ondartet svulst bryst (K)9
ICDVilkårnr.
C50Ondartet svulst i bryst9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)