J05A B14_2 Valganciklovir

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av CMV-sykdom hos CMV-negative pasienter som har mottatt et organtransplantat fra en CMV-positiv donor.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
ICDVilkårnr.
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.