J01X B01_3 Kolistin - Colobreathe

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose (CF) i alderen 6 år eller eldre.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
Vilkår:
Ingen spesifisert.