J01G B01_2 Tobramycin - Til inhalasjon

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av kronisk lungeinfeksjon forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos pasienter fra 6 år med cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
Vilkår:
Ingen spesifisert.